Varför kostar det mer?  


Det kostar ca 50% mer med ett Natur/Biodynamiskt odlat vin, man får mellan 25% och 50% mindre vin på samma yta och kostnaderna på toppen av det är 25% högre på grund av mer manuellt arbete.

Vi vill att odlarna skall få betalt så att de kan hålla ut och odla naturligt och/eller biodynamiskt och vi vill att alla i Sverige skall kunna få ta del av dessa unika viner. Vi tycker det är en del av vårt uppdrag att stötta små Biodynamiska och Naturvins odlare. -Small-low-slow!


Med det sagt så är det mycket annat som “kostar”, främst distribution och skatt.


Om man vill gå in i “anoraken” lite ytterligare….

-Det som var hela grejen med att börja intensivodla var ju att använda konstgödsel och kemikalier för att få mer och billigare. Samma utveckling skedde för andra livsmedel, bomull & kläder och andra branscher men med konsekvenser för miljö, socialt och ekonomiskt. Kanske lite klyschigt men det är inte ekologiskt vin som kostar mycket, det är det intensivodlade, men priset betalas av nästa generation!

Jag har läst två ordentligt genomgripande studier över kostnaderna för att framställa vin, en italiensk och en fransk. Även om det är stor skillnad mellan områden, gårdar, Konventionell/Eko, hur man går till marknad etc så går det ändå att uttala sig i generella termer för att förstå lite mer.

Om man jämför två lika stora gårdar, med samma planteringstäthet i en och samma region mellan en Eko och en Konventionell odling så är skillnaden i liter vin mellan 25% (varmt år) och 50% (kallt år).

Skillnaden i kostnader mellan Eko och Konventionell odling är främst vid odlingen av druvorna där det skiljer ca 20% beroende på högre grad av manuellt arbete. Om man sedan slår ut dom kostnaderna på en lägre volym för det ekologiskt odlade druvorna, Voila! där har du skillnaden på ca 50% per flaska.

Sedan kostar det ytterligare mer med Biodynamisk eller Naturvins odling än Ekologisk eftersom man tillåter ytterligare färre tillsatser och kemikalier.

För distrikt med odlingar i branter som Côte Rotie eller Alsace (Bättre kvalitet jfr med vin odlat på slättlandet) är kostnaderna ytterligare högre pga svårigheten att sköta odlingarna och för underhållskostnaderna av terasser etc.

Om man tex väljer att lagra vinet på fat har det också en fördyrande effekt på vinet.

SÅ DET ÄR dyrare med ett Natur- /Biodynamiskt eller ett eko vin men det tänk då ett konventionellt slott som säljer vinet för tusentals kronor det kostar ändå inte mer att framställa vinet.


Änd here är the figures!

Ett verkligt exempel från Bordeaux, från ett varmt år då skillnaderna i volym var lite lägre än normalt.

För att förstå kostnaderna lite bättre delar man upp vinframställningen i fem steg;


  1. Odla druvorna

  2. Vinifiering

  3. Buteljering och lagring

  4. Försäljning och frakt

  5. Relaterade kostnader
Biodynamisk ytterligare dyrare än ekologisk odling ( Eko tillåter mer kemikalier och tillsatser)  

¹ Samma nivå dvs kostnad per flaska för konventionellt odlad runt 4€ både i Frankrike(Bordeaux) och Italien(Toscana)

² Man har gjort jämförelsen mellan att odla på slätterna eller i branterna vid Collioure och Banyulus i södra Frankrike genom att studera ett stort antal vingårdar. 4,30€ i snitt på slätten och 6,81€ i branterna. Vinet som odlas i branter är normalt sett bättre vin och det kostar nästan 60% mer att odla där.


Men som sagt det här är bara halva storyn. Skillnaden i kostnad för själva vinet gör kanske 50 eller 60kronor i slutänden men att vara liten kostar också i distributionsledet. Systemet vi har gynnar stora volymer och det är i princip inte för små familjegårdar. Frakten blir då av enstaka flaskor och det gör nästan lika mycket  på slutpriset -tur då att det är så mycket bättre!!! Om ett Biodynamisk odlat vin i Alsace kostar 8€ dvs ca 90 SEK så kostar frakten ca 70 kronor per flaska till Sverige och ut till enskilda systembolag som enskilda flaskor i Sverige. Importören behöver ca 30 kronor. Systembolaget tar lika mycket, även för vin i beställningssortimentet utan risk och lagerhållning(!) och sedan går 25 kronor till alkoholskatt och 50 kronor till moms.Säg hej! ︎

︎ Jorgen@Rekovin.com - ︎ 0708-201219 - ︎ @reko_vin - ︎EkoCertifikat